Witamy na stronie Kadry E.C.G.

    Oferta         Kontakt    

Oferta

Kadry E.C.G. oferuje firmom, instytucjom publicznym i klientom indywidualnym szeroki zakres usług kadrowych i płacowych, w szczególności między innymi:

 • Outsourcing personalny;
 • Prowadzenie spraw kadrowych, m.in.:
  - przygotowanie dokumentów organizacyjnych, regulaminów i zarządzeń pracowniczych,
  - przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem, zmianami, awansem i zwolnieniem pracowników,
  - przygotowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych (m.in. kontraktów menedżerskich, umów zlecenia, umów o dzieło) i porozumień pracowniczych,
  - rejestrację, zmiany i wyrejestrowanie płatników i pracowników w ZUS,
  - przygotowanie aneksów do umów i porozumień zmieniających,
  - prowadzenie akt osobowych,
  - wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i świadectw pracy,
  - obsługę zajęć komorniczych,
  - wprowadzanie danych pracowników do systemów kadrowo – płacowych,
  - organizację szkoleń i warsztatów;
 • Prowadzenie rozliczeń płacowych, m.in.:
  - naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, podatków od wynagrodzeń, składek na ZUS, FP, FGŚP, FEP i PFRON,
  - ustalanie prawa, naliczanie i rozliczanie dodatków do wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, odszkodowań i odpraw,
  - sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych PIT, ubezpieczeniowych ZUS, FP, FGŚP, PFRON i GUS,
  - obsługę Funduszu Świadczeń Socjalnych, Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, ubezpieczeń grupowych i medycznych;
 • Analizy i opracowania personalne;
 • Pozyskiwanie personelu.

Na życzenie naszych Klientów koordynujemy i realizujemy też inne – indywidualne projekty i usługi.

Szczegółowe zapytania ofertowe prosimy o kierowanie do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: ecg-kadry@wp.pl - ze wskazaniem zakresu ewentualnych prac, w tym też ilości i form zatrudnienia obsługiwanych pracowników.

W ramach outsourcingu pracowniczego, prowadząc dokumentację kadr i płac, proponujemy osiągnięcie wielu wymiernych korzyści ekonomicznych, w szczególności koncentrację pracodawcy na podstawowej działalności, kluczowych zadaniach firmy, uzyskanie dostępu do najnowocześniejszej technologii IT, podwyższenie jakości pracy, bezpieczeństwa danych, rentowności i konkurencyjności - przy zachowaniu weryfikacji, pełnej kontroli, redukcji formalności, obowiązków pracowniczych, ryzyka i kosztów pracy.

Zapewniamy najwyższą jakość naszych usług, atrakcyjne ceny oraz terminową realizację zadań. Dla naszych nowych i stałych Klientów oferujemy też promocje, rabaty i programy lojalnościowe. Praca na sukces naszych Klientów jest dla nas najwyższym dobrem.

Serdecznie zapraszamy...

Powrót Czytaj  dalej